A A A
4G「 · 中國內地通」一卡兩號增值服務
                          

全新4G「澳 · 中國內地通」一卡兩號增值服務,每月只需加多$28,即可擁有澳門及中國內地*兩個流動電話號碼,兩地溝通再無難度! (*需選用中國聯通網絡)

收費及內容
智能卡 免費
增值服務 基本月費 $28
使用方法
收費模式